Algemene voorwaarden

Artikel 1. Eigen risico en aansprakelijkheid
1.1. Het deelnemen aan de lessen is geheel op eigen risico. Bij twijfel aan zijn of haar gezondheid wordt de deelnemer geadviseerd om een huisarts of specialist te raadplegen
1.2 ZENd’r aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van enig ongeval of letsel van de deelnemer.
1.3 ZENd’r is niet aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal of schade, zowel direct als indirect, respectievelijk van of aan eigendommen van de deelnemer.
1.4 Schade die door de deelnemer al dan niet opzettelijk of door onoordeelkundig gebruik toegebracht wordt aan eigendommen van ZENd’r of de locatie, dienen te worden vergoed.

Artikel 2: Deelname en lidmaatschap
2.1 De deelnemer sluit een maandelijks yoga-abonnement af of koopt een losse les/strippenkaart (ZENkaart) waarmee hij/zij kan deelnemen aan de yogalessen.
2.2 Een yoga-abonnement of leskaart van ZENd’r is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.
2.3 Indien deelnemer geen gebruik maakt van het recht van deelname aan de lessen, vindt er geen restitutie plaats van het lesgeld.
2.4 Bij losse les/ZENkaart: indien deelnemer niet bij de les aanwezig kan zijn en zich heeft afgemeld (uiterlijk 12 uur voor aanvang van de les) kan de les worden ingehaald tot uiterlijk 2 maanden daarna. Deelnemer schrijft zichzelf uit via momoyoga.com/zendr en schrijft zichzelf opnieuw in voor een andere les.
2.5 Bij abonnement: indien deelnemer niet bij de les aanwezig kan zijn en zich heeft afgemeld (uiterlijk 12 uur voor aanvang van de les) kan de les in principe NIET worden ingehaald.
2.6 Indien een deelnemer niet kan of wenst deel te nemen aan een workshop en deze wordt tot 7 dagen voor aanvang geannuleerd dan ontvangt de deelnemer 100% van het deelnamegeld terug.
2.7 Bij vakantie en/of ziekte loopt het abonnement door, tenzij in overleg anders wordt besloten. Vakanties staan vermeld op zendryoga.nl/tarieven

Artikel 3: Betaling en Opzeggen
3.1 De betaling van lessen, workshops en maandelijkse abonnementsgelden vindt plaats via MomoYoga.com/zendr.
3.2 Een maandabonnement is doorlopend totdat je opzegt.
3.3 Elk maandabonnement wordt afgesloten voor minimaal 1 jaar en is daarna maandelijks opzegbaar. Zie ook 3.4.
3.4 Voor abonnementen geldt een opzegtermijn van 1 maand. De opzegging dient per e-mail aan ZENd’r te worden doorgegeven.

Artikel 4: Feestdagen, ziekte, vakantie en annulering lessen
4.1 Op feestdagen is ZENd’r gesloten. Dit zal tijdig worden gecommuniceerd via momoyoga en de vakantiepagina. Lessen worden, indien mogelijk, verplaatst.
4.2 Sluiting van de studio wegens vakantie wordt tijdig gecommuniceerd via de website. Vakanties staan hier vermeld.
4.3 Indien deelnemer door ziekte langer dan 4 weken niet kan deelnemen aan de lessen, kan het abonnement in overleg met ZENd’r voor bepaalde tijd worden opgeschort. Hierbij is een doktersverklaring noodzakelijk.
4.4 Wanneer er onverwachts een les komt te vervallen wegens onvoorziene omstandigheden (bijvoorbeeld bij ziekte of ongeval docent) wordt geannuleerd, dan vindt restitutie van het deelnamegeld plaats OF wordt de mogelijkheid geboden deze les binnen 2 maanden in te halen.

Artikel 5: Zwangerschap of ziekte
5.1 Bij ziekte kan in overleg met ZENd’r het lidmaatschap voor bepaalde tijd worden opgeschort. Hierbij is een doktersverklaring noodzakelijk.
5.2 In de eerste drie maanden van de zwangerschap wordt het beoefenen van yoga afgeraden. Indien deelnemer toch wenst deel te nemen aan de yogalessen is dit geheel op eigen risico en verantwoordelijkheid.
5.3 Indien deelnemer wegens zwangerschap wil stoppen met de yogalessen geldt er een opzegtermijn van één maand.

Artikel 6: Wijzigingen lesrooster en prijzen
6.1 ZENd’r behoudt zich het recht voor om haar prijzen aan te passen. Aanpassingen van de prijzen zullen tijdig worden gecommuniceerd via de e-mail en de website.
6.2 ZENd’r behoudt zich het recht voor de indeling van het lesrooster en de locatie te wijzigen.

×

Powered by WhatsApp Chat

× Hoe kan ik je helpen?